มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ ตำรวจนครบาล

 

คณะกรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ ตำรวจนครบาล ( พ.ศ.2561 )

พลตำรวจโทอนันต์ ภิรมย์แก้ว .......( ประธานมูลนิธิ )

พลตำรวจโท วัจนนท์ ถิระวัฒน์

พลตำรวจตรีดิสสทัต ภูริปโชติ

พลตำรวจตรี คงภพ สกุนตะวิภาต

พลตำรวจตรีภาดล ประภานนท์

พลตำรวจตรีชยุต รัตนอุบล ( ที่ปรึกษา )

พันตำรวจเอกชลินทร์ กฤชกระพัน

ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล

ดร.อรพรรณ สินประสงค์

นางสาวผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ

นายยศพร อางกูล

ดร.สุปรีชา หิรัญบูรณะ

.......................................................................