ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

 

ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาลล 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 280 5178

 

ติดต่อ e mail - yaowachonsamphan@gmail.com